بلیط تهیه کرده ام اما مطلع شدم که برنامه حرکت قطار لغو شده است، آیا وجه کامل بلیط را دریافت می کنم؟- قاصدک 24

بلیط تهیه کرده ام اما مطلع شدم که برنامه حرکت قطار لغو شده است، آیا وجه کامل بلیط را دریافت می کنم؟
بله. وجه کامل بلیط تا یک ماه پس از تاریخ حرکت در تمام مراکز فروش بلیط به مسافر پرداخت می شود. مسافر همچنین این انتخاب را دارد که به جای دریافت وجه، با اولویت برای قطارهای بعدی بلیط تهیه کند.