اگر بلیط قطار خریداری کرده اما قصد کنسل کردن آن را داشته باشم، چه مقدار از وجه بلیط به من برگشت داده می شود؟- قاصدک 24

اگر بلیط قطار خریداری کرده اما قصد کنسل کردن آن را داشته باشم، چه مقدار از وجه بلیط به من برگشت داده می شود؟
شرايط استرداد براي بليط هاي داخلي به اين صورت است: تا ساعت 12ظهر روز قبل از حركت 90%بهاي بليط عودت ميشود؛ از ساعت 12ظهر روز قبل از حركت تا 3ساعت مانده به حركت 70%بهاي بليط به شما عودت داده ميشود؛ از 3ساعت مانده به حركت تا لحظه حركت قطار 50%بهاي بليط به شما عودت داده ميشود؛ پس از حركت قطار امكان استرداد وجود ندارد و بليط شما سوخت خواهد شد.