شرایط استفاده از بلیط نیم بها در قطارهای داخلی چیست؟

شرایط استفاده از بلیط نیم بها در قطارهای داخلی چیست؟
بلیط نیم بها فقط برای افراد 2 تا 12 سال و با ارائه کارت شناسایی صادر می شود. اما برای کودکان زیر 2 سال در صورت عدم تخصیص جا، 10 درصد مبلغ بلیط به عنوان مبلغ بیمه دریافت می گردد. همچنین سفر به تنهایی برای نوجوانان زیر 17 سال امکان پذیر نمی باشد.