در صورتی که بلیط رفت و برگشت تهیه کرده باشیم ولی حرکت قطار یکی از مسیرها لغو شده باشد، با بلیط مسیر دیگر چه می توان کرد؟- قاصدک 24

در صورتی که بلیط رفت و برگشت تهیه کرده باشیم ولی حرکت قطار یکی از مسیرها لغو شده باشد، با بلیط مسیر دیگر چه می توان کرد؟
در صورت لغو یکی از مسیرها، باید هر دو بلیط خود را به ایستگاه یا مراکز فروش بلیط برده و نسبت به دریافت هزینه هر دو قطار اقدام نمایید، به شرطی که از زمان حرکت قطار دوم نگذشته باشد.