چه زمانی باید در ایستگاه حضور داشته باشم؟- قاصدک 24

چه زمانی باید در ایستگاه حضور داشته باشم؟
اگر بدون توجه به ترافیک مسیر منتهی به ایستگاه راه آهن، تنها نیم ساعت قبل از زمان حرکت، از خانه راه بیفتید، بی شک از قطار جا خواهید ماند. بنابراین توصیه می شود با در نظر گرفتن این موضوع، حداقل یک ساعت پیش از حرکت قطار در ایستگاه حاضر باشید تا برایتان مشکلی پیش نیاید. چون قطارها باید طبق زمان مندرج در بلیط، ایستگاه مبدأ را به سمت شهر مقصد ترک کنند.