چه چیزهایی را می توانم همراه خود به قطار ببرم؟- قاصدک 24

چه چیزهایی را می توانم همراه خود به قطار ببرم؟

شما می توانید وسایل ضروری خود را همراه تان ببرید. البته باید به چند مورد توجه داشته باشید. اول متناسب با فضای کوپه شما بوده، دوم حجم آن از ابعاد 75 سانتی متر و وزن 30 کیلوگرم تجاوز نکند و سوم اینکه وسایل همراه شما موجب خطر یا مشکل برای مسافران دیگر و یا آسیب به قطار نشود. مانند مواد محترقه، آتش زا، بیماری زا، بدبو، مایعات روغنی و لبنی، قاچاق، سمی، شکستنی و ... .