چه اشیایی می توانم در مسافرت هوایی با خود به داخل هواپیما ببرم؟- قاصدک 24

چه اشیایی می توانم در مسافرت هوایی با خود به داخل هواپیما ببرم؟
لیست اشیایی که مسافران میتوانند به عنوان بار دستی رایگان در داخل هواپیما حمل نمایند به شرح ذیل است: صندلی چرخدار بیمار، گهواره کوچک دستی و غذای کودک، یک دوربین شکاری و یک دوربین عکاسی، مقدار مناسبی مجله و یا کتاب، یک عدد کیف دستی زنانه، یک چتر و یا عصا، یک پالتو، شال و یا پتو.