مقدار بار مجاز در پرواز چقدر است؟- قاصدک 24

مقدار بار مجاز در پرواز چقدر است؟
مقدار بار مجاز توسط قوانین خطوط پرواز هوایی مشخص می شود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه قوانین مراجعه نمایید.