به گفته سفیر جمهوری آذربایجان در کشورمان، ایرانی ها می‌توانند از این پس بدون ویزا به نخجوان سفر کنند.
ادامه...