خرید بلیط هواپیما از تهران به کیش

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
THR
تهران
KIH
کیش
٢٤
آبان
جمعه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


زاگرس

اکونومی
4051
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 06:35
کیش + 08:20

201,600 تومان

زاگرس

اکونومی
4051
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 06:35
کیش + 08:20

210,600 تومان

کیش ایر

اکونومی
7021
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 10:25
کیش + -:-

208,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4003
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 12:10
کیش + 13:55

210,600 تومان

زاگرس

اکونومی
4003
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٨ نفر
تهران 12:10
کیش + 13:55

240,200 تومان

زاگرس

اکونومی
4003
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٨ نفر
تهران 12:10
کیش + 13:55

249,700 تومان

آتا

اکونومی
5659
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 13:10
کیش + 15:00

273,000 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1043
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 14:15
کیش + 15:45

228,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7029
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 15:30
کیش + 17:00

176,300 تومان

تابان ایر

اکونومی
6263
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 16:00
کیش + 17:30

204,400 تومان

کیش ایر

اکونومی
7081
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 17:15
کیش + -:-

193,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7081
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 17:15
کیش + 18:45

196,100 تومان

زاگرس

اکونومی
4071
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 17:30
کیش + 19:15

192,500 تومان

زاگرس

اکونومی
4071
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 17:30
کیش + 19:15

220,700 تومان

زاگرس

اکونومی
4071
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 17:30
کیش + 19:15

230,600 تومان

ساها

اکونومی
154
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 17:40
کیش + 19:30

220,000 تومان

ساها

اکونومی
154
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 17:40
کیش + 19:30

256,300 تومان

ساها

اکونومی
154
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 17:40
کیش + 19:30

299,600 تومان

ساها

اکونومی
154
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 17:40
کیش + 19:30

178,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
350
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 18:35
کیش + 20:25

347,200 تومان

ایران ایر

بیزینس
350
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 18:35
کیش + 20:25

1,046,800 تومان

ایران ایر

بیزینس
350
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٨ نفر
تهران 18:35
کیش + 20:25

1,174,000 تومان

معراج

اکونومی
2820
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 19:00
کیش + 20:55

183,000 تومان

معراج

اکونومی
2820
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 19:00
کیش + 20:55

194,200 تومان

معراج

اکونومی
2820
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 19:00
کیش + 20:30

196,100 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1013
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 19:15
کیش + 20:50

198,000 تومان

ماهان ایر

بیزینس
1013C
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 19:15
کیش + 20:50

962,370 تومان

کیش ایر

اکونومی
7125
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 23:00
کیش + 00:30

380,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7125
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 23:00
کیش + -:-

238,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7125
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 23:00
کیش + 00:50

238,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7125
 • چارتر
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 23:00
کیش + 00:30

319,000 تومان

هدیه ویژه قاصدک ۲۴ به مسافران جزیره کیش : بن ۲۰ هزار تومانی استفاده از خدمات تفریحی جزیره کیش برای هر نفر

هدیه ویژه قاصدک ۲۴ به مسافران جزیره کیش : بن ۲۰ هزار تومانی استفاده از خدمات تفریحی جزیره کیش برای هر نفر