قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
KIH
کیش
٢٧
خرداد
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


زاگرس
4071
سیستمی

1398/03/27
17:45

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
308,100 تومان

زاگرس
4071
سیستمی

1398/03/27
17:45

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
329,300 تومان

آسمان
3880
چارتر

1398/03/27
18:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
288,000 تومان

آسمان
3880
چارتر

1398/03/27
18:00

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
288,000 تومان

آسمان
3880
چارتر

1398/03/27
18:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
289,500 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/27
18:55

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
333,000 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/27
18:55

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
348,000 تومان

ماهان ایر
1013C
چارتر

1398/03/27
18:55

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
935,810 تومان