قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
TBZ
تبریز
٥
فروردین
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ایران ایر
3445
سیستمی

1398/01/05
08:45

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
304,800 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1398/01/05
12:00

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
210,000 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1398/01/05
12:00

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
210,000 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1398/01/05
12:00

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
210,000 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1398/01/05
12:00

ظرفیت
٢  نفر

بیزینس
405,000 تومان

ایران ایرتور
978C
سیستمی

1398/01/05
12:00

ظرفیت
١  نفر

بیزینس
405,000 تومان

آتا
5604
سیستمی

1398/01/05
17:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
283,600 تومان

ایران ایر
445
سیستمی

1398/01/05
19:40

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
220,000 تومان

ایران ایر
445
سیستمی

1398/01/05
19:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
262,400 تومان

آتا
5606
سیستمی

1398/01/05
21:20

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
230,600 تومان

آتا
5606
سیستمی

1398/01/05
21:20

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
241,200 تومان