خرید بلیط هواپیما از تهران به تبریز

THR
تهران
TBZ
تبریز
٣
شهریور
یکشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آتا

اکونومی
5602
 • سیستمی
 • یکشنبه ٣ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 08:05
تبریز 09:05

315,400 تومان

آتا

اکونومی
5654
 • سیستمی
 • یکشنبه ٣ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 12:55
تبریز 13:55

347,200 تومان

ساها

اکونومی
176
 • سیستمی
 • یکشنبه ٣ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 14:20
تبریز 15:25

268,000 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
46
 • سیستمی
 • یکشنبه ٣ شهریور
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 15:50
تبریز 16:40

332,700 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
46
 • سیستمی
 • یکشنبه ٣ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 15:50
تبریز 16:40

345,100 تومان

آتا

اکونومی
5604
 • سیستمی
 • یکشنبه ٣ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 18:05
تبریز 19:05

410,800 تومان

معراج

اکونومی
2825
 • سیستمی
 • یکشنبه ٣ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 18:30
تبریز 19:45

500,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
936
 • سیستمی
 • یکشنبه ٣ شهریور
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 20:40
تبریز 21:55

435,000 تومان

آتا

اکونومی
5606
 • سیستمی
 • یکشنبه ٣ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 22:10
تبریز 23:10

315,400 تومان