قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
TBZ
تبریز
١
فروردین
پنجشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آتا
5606
سیستمی

1398/01/01
22:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
198,800 تومان

آتا
CH5606
سیستمی

1398/01/01
22:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
206,800 تومان

آتا
5606
سیستمی

1398/01/01
22:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
241,200 تومان

ایران ایرتور
936
سیستمی

1398/01/01
22:45

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
185,000 تومان

ایران ایرتور
936
سیستمی

1398/01/01
22:45

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
185,000 تومان

ایران ایرتور
936
سیستمی

1398/01/01
22:45

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
185,000 تومان

ایران ایرتور
936
سیستمی

1398/01/01
22:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
405,000 تومان

ایران ایرتور
936
سیستمی

1398/01/01
22:45

ظرفیت
٥  نفر

بیزینس
405,000 تومان

ایران ایرتور
936C
سیستمی

1398/01/01
22:45

ظرفیت
٥  نفر

بیزینس
405,000 تومان