قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
TBZ
تبریز
٢٨
دی
جمعه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


آتا
5644
سیستمی

1397/10/28
06:20

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
182,900 تومان

آتا
5668
سیستمی

1397/10/28
10:20

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
182,900 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1397/10/28
11:00

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
225,000 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1397/10/28
11:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
225,000 تومان

ایران ایرتور
978C
سیستمی

1397/10/28
11:00

ظرفیت
٦ نفر

بیزینس
255,000 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1397/10/28
11:00

ظرفیت
٤ نفر

بیزینس
255,000 تومان

آسمان
640
سیستمی

1397/10/28
11:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
188,200 تومان

آتا
5650
سیستمی

1397/10/28
12:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
182,900 تومان

آتا
5608
سیستمی

1397/10/28
15:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
182,900 تومان

ایران ایر
443
سیستمی

1397/10/28
16:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
177,600 تومان

آتا
5654
سیستمی

1397/10/28
19:20

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
400,200 تومان

آتا
5654
سیستمی

1397/10/28
19:20

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
453,200 تومان