قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
TBZ
تبریز
٢٨
آذر
چهارشنبه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


ایران ایرتور
946
سیستمی

1397/09/28
05:55

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
235,000 تومان

ایران ایرتور
946
سیستمی

1397/09/28
05:55

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
235,000 تومان

ایران ایرتور
946C
سیستمی

1397/09/28
05:55

ظرفیت
٦ نفر

بیزینس
330,000 تومان

ایران ایرتور
946
سیستمی

1397/09/28
05:55

ظرفیت
٤ نفر

بیزینس
330,000 تومان

آتا
5644
سیستمی

1397/09/28
06:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
241,200 تومان

قشم ایر
1273
سیستمی

1397/09/28
07:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
262,400 تومان

قشم ایر
1273
سیستمی

1397/09/28
07:40

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
283,600 تومان

قشم ایر
1273
سیستمی

1397/09/28
07:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
304,800 تومان

آتا
5602
سیستمی

1397/09/28
08:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
241,200 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1397/09/28
11:05

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
305,000 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1397/09/28
11:05

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
305,000 تومان

ایران ایرتور
978C
سیستمی

1397/09/28
11:05

ظرفیت
٦ نفر

بیزینس
380,000 تومان

ایران ایرتور
978
سیستمی

1397/09/28
11:05

ظرفیت
٤ نفر

بیزینس
380,000 تومان

آتا
5650
سیستمی

1397/09/28
12:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
294,200 تومان

آتا
5608
سیستمی

1397/09/28
16:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
506,200 تومان

کاسپین ایر
46
سیستمی

1397/09/28
16:40

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
541,400 تومان

آتا
5654
سیستمی

1397/09/28
19:40

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
506,200 تومان

ایران ایرتور
986
سیستمی

1397/09/28
21:10

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
525,000 تومان

ایران ایرتور
986
سیستمی

1397/09/28
21:10

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
525,000 تومان