قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
SYZ
شیراز
٥
فروردین
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آسمان
846
سیستمی

1398/01/05
09:50

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
336,600 تومان

ایران ایر
422
سیستمی

1398/01/05
13:50

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
326,000 تومان

ایران ایر
422
سیستمی

1398/01/05
13:50

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
379,000 تومان

آسمان
3786
سیستمی

1398/01/05
14:00

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
315,400 تومان

آسمان
3786
سیستمی

1398/01/05
14:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
336,600 تومان

کاسپین ایر
48
سیستمی

1398/01/05
15:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
293,150 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1398/01/05
16:10

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
375,900 تومان

ایران ایرتور
984
سیستمی

1398/01/05
16:45

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
340,000 تومان

آسمان
854
سیستمی

1398/01/05
18:55

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
336,600 تومان

آسمان
854
سیستمی

1398/01/05
18:55

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
379,000 تومان

سپهران
4303
سیستمی

1398/01/05
19:25

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
310,000 تومان

ماهان ایر
1087
سیستمی

1398/01/05
20:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
491,700 تومان

قشم ایر
1236
سیستمی

1398/01/05
20:50

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
341,900 تومان