قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    شیراز
سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧

مرتب سازی براساس


آسمان
3771
سیستمی

1397/08/01
08:25

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
379,000 تومان

آسمان
3786
سیستمی

1397/08/01
14:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
379,000 تومان

آسمان
3786
سیستمی

1397/08/01
14:25

ظرفیت
١ نفر

بیزینس
479,700 تومان

آسمان
3786
سیستمی

1397/08/01
14:25

ظرفیت
٤ نفر

بیزینس
490,300 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1397/08/01
16:00

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
355,700 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1397/08/01
16:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
418,000 تومان

ساها
156
چارتر

1397/08/01
18:50

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
328,000 تومان

ساها
156
چارتر

1397/08/01
18:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
508,000 تومان

کاسپین ایر
48
سیستمی

1397/08/01
19:30

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
681,900 تومان

آسمان
3779
سیستمی

1397/08/01
23:10

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
336,600 تومان

آسمان
3779
سیستمی

1397/08/01
23:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
379,000 تومان

سپهران
CH4309
چارتر

1397/08/01
23:30

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
388,000 تومان

کیش ایر
7159
چارتر

1397/08/01
23:50

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
288,000 تومان

کیش ایر
7159
چارتر

1397/08/01
23:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
300,000 تومان