قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
SYZ
شیراز
٢٧
بهمن
شنبه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


زاگرس
4077
سیستمی

1397/11/27
06:30

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
453,200 تومان

زاگرس
4077
سیستمی

1397/11/27
06:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
485,000 تومان

ماهان ایر
1089
سیستمی

1397/11/27
09:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
426,700 تومان

ایران ایرتور
984
سیستمی

1397/11/27
15:15

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
300,000 تومان

ایران ایرتور
984
سیستمی

1397/11/27
15:15

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
300,000 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1397/11/27
16:10

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
258,200 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1397/11/27
16:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
280,500 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1397/11/27
16:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
320,800 تومان

آسمان
3775
سیستمی

1397/11/27
16:45

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
315,400 تومان

آسمان
3777
سیستمی

1397/11/27
18:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
336,600 تومان

ماهان ایر
1087
سیستمی

1397/11/27
20:00

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
257,500 تومان

ماهان ایر
1087
سیستمی

1397/11/27
20:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
285,100 تومان

ماهان ایر
1087
سیستمی

1397/11/27
20:00

ظرفیت
١ نفر

بیزینس
594,900 تومان

ماهان ایر
1087
سیستمی

1397/11/27
20:00

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
653,600 تومان

کاسپین ایر
48
سیستمی

1397/11/27
20:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
267,300 تومان

قشم ایر
1236
سیستمی

1397/11/27
20:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
246,500 تومان

قشم ایر
1236
سیستمی

1397/11/27
20:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
273,000 تومان

کیش ایر
7159
سیستمی

1397/11/27
23:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
238,000 تومان

آسمان
3779
سیستمی

1397/11/27
23:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
273,000 تومان

کیش ایر
7159
سیستمی

1397/11/27
23:25

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
252,900 تومان

کیش ایر
7159
سیستمی

1397/11/27
23:25

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
276,200 تومان

کیش ایر
7159
سیستمی

1397/11/27
23:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
342,500 تومان

کیش ایر
7159
سیستمی

1397/11/27
23:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
365,700 تومان

سپهران
4303
سیستمی

1397/11/27
23:40

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
220,700 تومان