قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    شیراز
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


آتا
5623
چارتر

1396/10/27
13:55

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
228,000 تومان

آتا
5623
چارتر

1396/10/27
13:55

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
288,000 تومان

ایران ایر
232
سیستمی

1396/10/27
15:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
357,800 تومان

ایران ایر
232
سیستمی

1396/10/27
15:45

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
432,000 تومان

ایران ایر
232
سیستمی

1396/10/27
15:45

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
516,800 تومان

زاگرس
4011
چارتر

1396/10/27
16:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
258,000 تومان

زاگرس
4011
چارتر

1396/10/27
16:20

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
258,000 تومان

زاگرس
4011
چارتر

1396/10/27
16:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
268,000 تومان

زاگرس
4011
چارتر

1396/10/27
16:20

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
308,000 تومان

سپهران
4303
چارتر

1396/10/27
17:05

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
258,000 تومان

سپهران
4303
چارتر

1396/10/27
17:05

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
288,000 تومان

سپهران
4303
چارتر

1396/10/27
17:05

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
308,000 تومان

سپهران
4303
چارتر

1396/10/27
17:05

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
309,500 تومان

سپهران
4303
چارتر

1396/10/27
17:05

ظرفیت
۳ نفر

بیزینس
310,800 تومان

آسمان
3777
سیستمی

1396/10/27
17:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
240,200 تومان

آسمان
3777
سیستمی

1396/10/27
17:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
263,500 تومان

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/10/27
19:10

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
308,000 تومان

آسمان
3788
سیستمی

1396/10/27
20:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
220,000 تومان

آسمان
3788
سیستمی

1396/10/27
20:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
240,200 تومان

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/10/27
20:10

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
268,000 تومان

ماهان ایر
1087
چارتر

1396/10/27
20:10

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
368,000 تومان

ماهان ایر
1087
چارتر

1396/10/27
20:10

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
388,000 تومان

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/10/27
20:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
248,000 تومان

ماهان ایر
1087
سیستمی

1396/10/27
20:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
372,500 تومان

آسمان
3779
سیستمی

1396/10/27
22:25

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
143,700 تومان

سپهران
4309
چارتر

1396/10/27
22:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
208,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1396/10/27
22:50

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
228,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1396/10/27
22:50

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
258,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1396/10/27
22:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
258,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1396/10/27
22:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
259,500 تومان

سپهران
4309
چارتر

1396/10/27
22:50

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
310,800 تومان

کیش ایر
7159
چارتر

1396/10/27
23:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان

کیش ایر
7159
سیستمی

1396/10/27
23:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
192,500 تومان

کیش ایر
7159
چارتر

1396/10/27
23:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
188,000 تومان

سپهران
4327
چارتر

1396/10/27
23:40

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
178,000 تومان

سپهران
4327
چارتر

1396/10/27
23:40

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
188,000 تومان

سپهران
4327
چارتر

1396/10/27
23:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
198,000 تومان