قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
MHD
مشهد
١
فروردین
پنجشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آسمان
602
سیستمی

1398/01/01
14:30

ظرفیت
٢  نفر

بیزینس
512,600 تومان

سپهران
4310
سیستمی

1398/01/01
14:55

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
300,000 تومان

کاسپین ایر
028
سیستمی

1398/01/01
15:15

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
308,000 تومان

زاگرس
4045
سیستمی

1398/01/01
15:25

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
285,800 تومان

ایران ایر
466
سیستمی

1398/01/01
15:50

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
283,600 تومان

ایران ایر
CH466
سیستمی

1398/01/01
15:50

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
291,600 تومان

ایران ایر
466
سیستمی

1398/01/01
15:50

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
336,600 تومان

ایران ایرتور
8060
سیستمی

1398/01/01
16:35

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
390,000 تومان

ایران ایرتور
8060
سیستمی

1398/01/01
16:35

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
390,000 تومان

آتا
5619
سیستمی

1398/01/01
17:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
379,000 تومان

آتا
CH5619
سیستمی

1398/01/01
17:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
387,000 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1398/01/01
19:25

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
324,000 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1398/01/01
19:25

ظرفیت
١  نفر

بیزینس
611,200 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1398/01/01
19:25

ظرفیت
٣  نفر

بیزینس
671,500 تومان

ایران ایرتور
962
سیستمی

1398/01/01
19:45

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
365,000 تومان

ایران ایرتور
962
سیستمی

1398/01/01
19:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
365,000 تومان

زاگرس
4057
سیستمی

1398/01/01
21:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
326,000 تومان

ایران ایرتور
968
سیستمی

1398/01/01
22:20

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
350,000 تومان

ایران ایرتور
968
سیستمی

1398/01/01
22:20

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
350,000 تومان

ایران ایرتور
968
سیستمی

1398/01/01
23:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
350,000 تومان

تابان ایر
6347
سیستمی

1398/01/01
23:45

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
303,500 تومان

تابان ایر
6347
سیستمی

1398/01/01
23:45

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
305,000 تومان