قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
MHD
مشهد
٢٨
دی
جمعه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


تابان ایر
6222
سیستمی

1397/10/28
11:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
230,000 تومان

تابان ایر
6222
چارتر

1397/10/28
11:15

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
168,000 تومان

ماهان ایر
1035
سیستمی

1397/10/28
13:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
292,400 تومان

ماهان ایر
1035
سیستمی

1397/10/28
13:00

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
611,200 تومان

زاگرس
4045
سیستمی

1397/10/28
14:00

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
191,500 تومان

وارش
5818
سیستمی

1397/10/28
14:15

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
389,600 تومان

وارش
5818
چارتر

1397/10/28
14:15

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
188,000 تومان

آسمان
602
سیستمی

1397/10/28
14:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
193,500 تومان

کاسپین ایر
040
سیستمی

1397/10/28
15:10

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
198,000 تومان

کاسپین ایر
040
سیستمی

1397/10/28
15:10

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
198,500 تومان

کاسپین ایر
028
سیستمی

1397/10/28
16:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
188,000 تومان

کاسپین ایر
028
سیستمی

1397/10/28
16:15

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
198,000 تومان

تابان ایر
6254
چارتر

1397/10/28
18:10

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
208,000 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1397/10/28
19:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
180,800 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1397/10/28
19:30

ظرفیت
٢ نفر

بیزینس
611,200 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1397/10/28
19:30

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
671,500 تومان

ایران ایر
468
سیستمی

1397/10/28
20:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
283,600 تومان

تابان ایر
6224
سیستمی

1397/10/28
21:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
250,100 تومان

تابان ایر
6224
چارتر

1397/10/28
21:00

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
188,000 تومان

تابان ایر
6224
چارتر

1397/10/28
21:00

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
189,500 تومان

زاگرس
4057
سیستمی

1397/10/28
21:45

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
177,600 تومان

زاگرس
4057
سیستمی

1397/10/28
21:45

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
191,500 تومان

زاگرس
4057
سیستمی

1397/10/28
21:45

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
209,400 تومان

زاگرس
4057
سیستمی

1397/10/28
21:45

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
227,500 تومان

تابان ایر
6258
سیستمی

1397/10/28
22:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
230,000 تومان

تابان ایر
6258
چارتر

1397/10/28
22:30

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
158,000 تومان

ایران ایرتور
964
سیستمی

1397/10/28
23:00

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
240,000 تومان

ایران ایرتور
964
سیستمی

1397/10/28
23:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
240,000 تومان

آتا
5621
چارتر

1397/10/28
23:10

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
158,000 تومان