قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
KIH
کیش
٢٨
خرداد
سه شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


کیش ایر
7055
چارتر

1398/03/28
06:20

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
348,000 تومان

کیش ایر
7055
چارتر

1398/03/28
06:20

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
358,000 تومان

زاگرس
4051
سیستمی

1398/03/28
06:25

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
308,100 تومان

زاگرس
4051
سیستمی

1398/03/28
06:25

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
360,000 تومان

ایران ایرتور
996
سیستمی

1398/03/28
10:20

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
310,000 تومان

کیش ایر
7029
چارتر

1398/03/28
11:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
331,400 تومان

تابان ایر
6297
چارتر

1398/03/28
12:00

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
288,000 تومان

کیش ایر
7053
چارتر

1398/03/28
12:45

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
318,000 تومان

ماهان ایر
1043
چارتر

1398/03/28
14:10

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
358,000 تومان

کیش ایر
7125
چارتر

1398/03/28
16:30

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
292,200 تومان

کیش ایر
7125
چارتر

1398/03/28
16:30

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
308,000 تومان

کیش ایر
7125
چارتر

1398/03/28
16:30

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
358,000 تومان

وارش
5820
چارتر

1398/03/28
16:50

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
331,400 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/28
17:15

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
288,100 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/28
17:15

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
295,100 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/28
17:15

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
308,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/28
17:15

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
338,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/28
17:15

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
348,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/28
17:15

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
348,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/28
17:15

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
358,000 تومان

معراج
2820
سیستمی

1398/03/28
17:30

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
355,000 تومان

معراج
2820
چارتر

1398/03/28
17:30

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
308,000 تومان

زاگرس
4071
سیستمی

1398/03/28
17:45

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
274,200 تومان

زاگرس
4071
سیستمی

1398/03/28
17:45

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
297,500 تومان

آسمان
3880
چارتر

1398/03/28
18:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
308,000 تومان

آسمان
3880
چارتر

1398/03/28
18:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
309,500 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/28
18:55

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
357,000 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/28
18:55

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
357,000 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/28
18:55

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
357,000 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/28
18:55

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
363,000 تومان

ماهان ایر
1013C
چارتر

1398/03/28
18:55

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
935,810 تومان

کیش ایر
7129
چارتر

1398/03/28
22:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
348,000 تومان

کیش ایر
7129
چارتر

1398/03/28
22:45

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
348,000 تومان

کیش ایر
7129
چارتر

1398/03/28
22:45

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
348,000 تومان

کیش ایر
7129
چارتر

1398/03/28
22:45

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
373,000 تومان