قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
KIH
کیش
٢٧
خرداد
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


زاگرس
4051
سیستمی

1398/03/27
07:00

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
455,400 تومان

زاگرس
4051
سیستمی

1398/03/27
07:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
466,000 تومان

زاگرس
4003
سیستمی

1398/03/27
12:15

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
338,800 تومان

زاگرس
4003
سیستمی

1398/03/27
12:15

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
360,000 تومان

کیش ایر
7053
چارتر

1398/03/27
12:45

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
358,000 تومان

ماهان ایر
1043
چارتر

1398/03/27
14:10

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
358,000 تومان

ماهان ایر
1043C
چارتر

1398/03/27
14:10

ظرفیت
٨  نفر

بیزینس
935,810 تومان

وارش
5820
چارتر

1398/03/27
14:45

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
341,200 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/27
17:15

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
362,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/27
17:15

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
363,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/27
17:15

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
558,000 تومان

زاگرس
4071
سیستمی

1398/03/27
17:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
360,000 تومان

آسمان
3880
چارتر

1398/03/27
18:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
358,000 تومان

آسمان
3880
چارتر

1398/03/27
18:00

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
359,500 تومان

ایران ایرتور
996
سیستمی

1398/03/27
18:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
350,000 تومان

ایران ایرتور
996
سیستمی

1398/03/27
18:40

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
350,000 تومان

ایران ایرتور
996
سیستمی

1398/03/27
18:40

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
400,000 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/27
18:55

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
428,000 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/27
18:55

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
430,400 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/27
18:55

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
438,000 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/27
18:55

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
508,000 تومان

ماهان ایر
1013C
چارتر

1398/03/27
18:55

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
935,810 تومان