قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
KIH
کیش
٢٧
بهمن
شنبه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


کیش ایر
7055
سیستمی

1397/11/27
06:20

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
325,500 تومان

زاگرس
4051
سیستمی

1397/11/27
06:25

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
210,600 تومان

زاگرس
4051
سیستمی

1397/11/27
06:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
230,600 تومان

زاگرس
4051
سیستمی

1397/11/27
06:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
297,500 تومان

زاگرس
4051
سیستمی

1397/11/27
06:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
318,700 تومان

زاگرس
4051
سیستمی

1397/11/27
06:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
338,800 تومان

کاسپین ایر
044
چارتر

1397/11/27
10:30

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
118,000 تومان

زاگرس
4003
سیستمی

1397/11/27
11:15

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
249,700 تومان

زاگرس
4003
سیستمی

1397/11/27
11:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
274,200 تومان

زاگرس
4003
سیستمی

1397/11/27
11:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
297,500 تومان

زاگرس
4003
سیستمی

1397/11/27
11:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
318,700 تومان

کیش ایر
7057
چارتر

1397/11/27
12:30

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
288,000 تومان

کیش ایر
7053
سیستمی

1397/11/27
12:45

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
325,500 تومان

کیش ایر
7053
چارتر

1397/11/27
12:45

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
128,000 تومان

کیش ایر
7053
چارتر

1397/11/27
12:45

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
128,000 تومان

آتا
5659
چارتر

1397/11/27
13:05

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
118,000 تومان

آتا
5659
چارتر

1397/11/27
13:05

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
128,000 تومان

کاسپین ایر
6986
چارتر

1397/11/27
14:00

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
123,000 تومان

کاسپین ایر
6986
چارتر

1397/11/27
14:00

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
128,000 تومان

کاسپین ایر
6986
چارتر

1397/11/27
14:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
138,000 تومان

ماهان ایر
1043
چارتر

1397/11/27
14:10

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
158,000 تومان

کیش ایر
7021
چارتر

1397/11/27
15:15

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
148,000 تومان

آسمان
3880
چارتر

1397/11/27
15:20

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
128,000 تومان

کیش ایر
7081
سیستمی

1397/11/27
17:15

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
325,500 تومان

کیش ایر
7081
سیستمی

1397/11/27
17:15

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
339,600 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1397/11/27
17:15

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
148,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1397/11/27
17:15

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
158,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1397/11/27
17:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
158,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1397/11/27
17:15

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
208,000 تومان

زاگرس
4071
سیستمی

1397/11/27
17:45

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
210,600 تومان

زاگرس
4071
سیستمی

1397/11/27
17:45

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
230,600 تومان

سپهران
4312
سیستمی

1397/11/27
18:10

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
174,000 تومان

وارش
5822
چارتر

1397/11/27
18:20

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
128,000 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1397/11/27
18:35

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
178,000 تومان

وارش
5848
چارتر

1397/11/27
19:40

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
148,000 تومان