قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
KIH
کیش
٢٨
دی
جمعه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


زاگرس
4003
سیستمی

1397/10/28
11:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
400,200 تومان

سپهران
4312
سیستمی

1397/10/28
12:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
358,000 تومان

کیش ایر
7053
چارتر

1397/10/28
12:45

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
358,000 تومان

کیش ایر
7029
چارتر

1397/10/28
13:45

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
369,500 تومان

ماهان ایر
1043
چارتر

1397/10/28
14:10

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
328,800 تومان

ماهان ایر
1043C
چارتر

1397/10/28
14:10

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
779,390 تومان

ایران ایر
350
سیستمی

1397/10/28
14:55

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
357,800 تومان

ایران ایر
350
سیستمی

1397/10/28
14:55

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
432,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1397/10/28
17:15

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
338,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1397/10/28
17:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
358,000 تومان

آسمان
848
چارتر

1397/10/28
17:25

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
379,500 تومان

زاگرس
4071
سیستمی

1397/10/28
17:45

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
318,700 تومان

زاگرس
4071
سیستمی

1397/10/28
17:45

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
338,800 تومان

ماهان ایر
1013C
چارتر

1397/10/28
18:10

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
779,390 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1397/10/28
18:15

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
408,000 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1397/10/28
18:15

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
408,000 تومان

وارش
5822
سیستمی

1397/10/28
18:50

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
506,200 تومان

وارش
5822
چارتر

1397/10/28
18:50

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
328,000 تومان

وارش
5822
چارتر

1397/10/28
18:50

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
338,000 تومان

معراج
2820
سیستمی

1397/10/28
19:00

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
355,000 تومان

ایران ایرتور
8096
سیستمی

1397/10/28
19:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
330,000 تومان

ایران ایرتور
8096
سیستمی

1397/10/28
19:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
330,000 تومان

کیش ایر
7125
چارتر

1397/10/28
23:00

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
358,000 تومان

کیش ایر
7125
چارتر

1397/10/28
23:00

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
358,000 تومان

کیش ایر
7125
چارتر

1397/10/28
23:00

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
358,000 تومان

کیش ایر
7125
چارتر

1397/10/28
23:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
378,000 تومان

کیش ایر
7125
چارتر

1397/10/28
23:00

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
379,500 تومان

کیش ایر
7125
چارتر

1397/10/28
23:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
408,000 تومان