قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
AWZ
اهواز
٢٨
خرداد
سه شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ماهان ایر
4586
سیستمی

1398/03/28
05:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
318,000 تومان

ماهان ایر
4586
سیستمی

1398/03/28
05:00

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
706,400 تومان

زاگرس
4017
سیستمی

1398/03/28
05:10

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
227,500 تومان

کاسپین ایر
020
سیستمی

1398/03/28
05:25

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
216,600 تومان

کاسپین ایر
020
سیستمی

1398/03/28
05:25

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
223,600 تومان

کاسپین ایر
20
سیستمی

1398/03/28
05:25

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
296,275 تومان

وارش
5852
سیستمی

1398/03/28
06:30

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
311,800 تومان

ایران ایرتور
956
سیستمی

1398/03/28
06:40

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
230,000 تومان

ایران ایرتور
956
سیستمی

1398/03/28
06:40

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
240,000 تومان

ایران ایرتور
956
سیستمی

1398/03/28
06:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
350,000 تومان

کیش ایر
7031
سیستمی

1398/03/28
06:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
228,400 تومان

کیش ایر
7031
سیستمی

1398/03/28
06:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
240,600 تومان

کیش ایر
7031
سیستمی

1398/03/28
06:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
272,000 تومان

آتا
5627
سیستمی

1398/03/28
08:20

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
241,200 تومان

آتا
5635
سیستمی

1398/03/28
09:35

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
241,200 تومان

آسمان
832
سیستمی

1398/03/28
10:10

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
255,000 تومان

آسمان
832
سیستمی

1398/03/28
10:10

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
287,900 تومان

زاگرس
4027
سیستمی

1398/03/28
11:15

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
216,900 تومان

زاگرس
4027
سیستمی

1398/03/28
11:15

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
227,500 تومان

زاگرس
4027
سیستمی

1398/03/28
11:15

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
238,100 تومان

زاگرس
4021
سیستمی

1398/03/28
15:00

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
248,700 تومان

زاگرس
4021
سیستمی

1398/03/28
15:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
258,200 تومان

ایران ایر
3471
سیستمی

1398/03/28
18:45

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
622,800 تومان

کارون (نفت)
2620
سیستمی

1398/03/28
20:15

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
384,300 تومان

کارون (نفت)
2620
سیستمی

1398/03/28
20:15

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
437,300 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1398/03/28
20:25

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
299,600 تومان

کارون (نفت)
2618
سیستمی

1398/03/28
20:55

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
384,300 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1398/03/28
22:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
320,000 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1398/03/28
22:00

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
320,000 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1398/03/28
22:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
400,000 تومان