قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
AWZ
اهواز
٥
فروردین
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آتا
5627
سیستمی

1398/01/05
07:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
198,800 تومان

آتا
5627
سیستمی

1398/01/05
07:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
262,400 تومان

آسمان
830
سیستمی

1398/01/05
09:20

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
283,600 تومان

آسمان
830
سیستمی

1398/01/05
09:20

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
315,400 تومان

آتا
5635
سیستمی

1398/01/05
10:40

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
241,200 تومان

آتا
5635
سیستمی

1398/01/05
10:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
262,400 تومان

آتا
5635
سیستمی

1398/01/05
10:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
283,600 تومان

آسمان
832
سیستمی

1398/01/05
15:50

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
283,600 تومان

آسمان
832
سیستمی

1398/01/05
15:50

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
315,400 تومان

کارون (نفت)
2620
سیستمی

1398/01/05
17:45

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
276,200 تومان

کارون (نفت)
2620
سیستمی

1398/01/05
17:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
330,300 تومان

ماهان ایر
1060
سیستمی

1398/01/05
20:25

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
287,000 تومان

ماهان ایر
1060
سیستمی

1398/01/05
20:25

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
318,000 تومان

کاسپین ایر
18
سیستمی

1398/01/05
20:55

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
261,650 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1398/01/05
21:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
295,000 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1398/01/05
21:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
295,000 تومان

کارون (نفت)
2604
سیستمی

1398/01/05
22:40

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
330,300 تومان

کارون (نفت)
2604
سیستمی

1398/01/05
22:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
384,300 تومان