قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
AWZ
اهواز
٤
تیر
سه شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر

اکونومی
018
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 19:25
اهواز 20:25

429,400 تومان

کارون (نفت)

اکونومی
2620
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 20:15
اهواز 21:15

437,300 تومان

کارون (نفت)

اکونومی
2620
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 20:15
اهواز 21:15

523,200 تومان

کارون (نفت)

اکونومی
2618
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 20:55
اهواز 21:55

384,300 تومان

کارون (نفت)

اکونومی
2618
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 20:55
اهواز 21:55

437,300 تومان

زاگرس

اکونومی
4013
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 21:00
اهواز 22:15

387,500 تومان

زاگرس

اکونومی
4013
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 21:00
اهواز 22:15

398,100 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
988
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 22:10
اهواز 23:25

390,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
988
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 22:10
اهواز 23:10

405,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
988
 • سیستمی
 • سه شنبه ٤ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 22:10
اهواز 23:25

450,000 تومان