قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
AWZ
اهواز
٢٨
دی
جمعه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر
20
سیستمی

1397/10/28
08:25

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
192,500 تومان

کارون (نفت)
2620
سیستمی

1397/10/28
11:20

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
235,900 تومان

کارون (نفت)
2620
سیستمی

1397/10/28
11:20

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
251,800 تومان

ایران ایر
431
سیستمی

1397/10/28
15:55

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
315,400 تومان

ایران ایر
431
سیستمی

1397/10/28
15:55

ظرفیت
٣ نفر

بیزینس
432,000 تومان

ایران ایر
431
سیستمی

1397/10/28
15:55

ظرفیت
٧ نفر

بیزینس
538,000 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1397/10/28
19:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
278,400 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1397/10/28
19:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
299,600 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1397/10/28
19:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
333,500 تومان

ماهان ایر
1060
سیستمی

1397/10/28
20:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
402,900 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1397/10/28
21:00

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
325,000 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1397/10/28
21:00

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
325,000 تومان

کارون (نفت)
2616
سیستمی

1397/10/28
21:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
330,300 تومان