قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
AWZ
اهواز
٢١
آذر
چهارشنبه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


زاگرس
4021
سیستمی

1397/09/21
15:05

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
255,100 تومان

زاگرس
4021
سیستمی

1397/09/21
15:05

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
351,500 تومان

قشم ایر
1300
سیستمی

1397/09/21
15:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
451,100 تومان

قشم ایر
1300
چارتر

1397/09/21
15:15

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
365,800 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1397/09/21
19:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
408,700 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1397/09/21
19:25

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
437,400 تومان

ماهان ایر
1060
سیستمی

1397/09/21
20:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
402,900 تومان

کارون (نفت)
2600
سیستمی

1397/09/21
20:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
437,300 تومان

کارون (نفت)
2620
سیستمی

1397/09/21
21:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
437,300 تومان