قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    اهواز
یکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦

مرتب سازی براساس


تابان ایر
6297
چارتر

1396/12/27
09:00

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
278,000 تومان

آتا
5627
چارتر

1396/12/27
15:30

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
248,000 تومان

ایران ایر
311
سیستمی

1396/12/27
16:35

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
294,200 تومان

آتا
5635
چارتر

1396/12/27
16:40

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
268,000 تومان

نفت (کارون)
2600
سیستمی

1396/12/27
16:50

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
258,200 تومان

تابان ایر
6275
سیستمی

1396/12/27
17:00

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
244,300 تومان

تابان ایر
6275
چارتر

1396/12/27
17:00

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
268,000 تومان

نفت (کارون)
2616
سیستمی

1396/12/27
17:20

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
258,200 تومان

نفت (کارون)
2616
سیستمی

1396/12/27
17:20

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
294,200 تومان

آسمان
832
سیستمی

1396/12/27
18:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
261,400 تومان

آتا
5640
چارتر

1396/12/27
19:00

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
278,000 تومان

ایران ایرتور
988
چارتر

1396/12/27
21:00

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
358,200 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1396/12/27
21:30

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
342,000 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1396/12/27
21:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
470,200 تومان