رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری استان کرمانشاه گفت: مردم باید آگاهی خود از پروازهای چارتری را افزایش دهند.

محمد کاویانی مقدم، در این باره اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر پروازهای کشور به صورت چارتر انجام می شود و از آنجایی که اغلب مردم با قوانین چارتری آشنایی کاملی ندارند، مشکلاتی برایشان پیش می آید که در نهایت موجب نارضایتی آنها می شود.وی افزود: شرکت های هواپیمایی غالبا صندلی های پرواز خود را پیش فروش می کنند و از سوی دیگر آژانس های بزرگ آن ها را پیش خرید می کنند و در این بین قیمت بلیط هواپیما هم بستگی به میزان عرضه و تقاضای مردم دارد، لذا هرگز قیمت ها ثابت نمی ماند و در این بین چون بسیاری از مردم از این قوانین مطلع نیستند، شناور بودن قیمت ها را نمی توانند درک کنند.رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری استان کرمانشاه گفت: به عنوان مثال قیمت ثابت پرواز کرمانشاه - مشهد 285 هزار تومان است اما از آنجایی که اغلب پروازهای کرمانشاه - مشهد چارتری هستند قیمت بلیط این پروازها هرگز ثابت نمی ماند و از 90 هزار تومان تا 320 هزار تومان هم بستگی به میزان عرضه و تقاضا کم و زیاد می شود.وی تصریح کرد: انتظار این است که مردم با کسب آگاهی لازم از قوانین پروازهای چارتری، دید بازتری نسبت به قیمت ها داشته باشند.