مرتضی دهقان، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری: مسافران پروازهای خارجی به منظور دریافت کارت سلامت، 5 ساعت زودتر از موعد پرواز در فرودگاه حضور یابند.

به گزارش قاصدک 24؛ در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا در کشور و انتقال آن به برخی دیگر از نقاط جهان توسط مسافران بیمار، تدابیری اندیشیده شده است تا از ورود افراد آلوده به ویروس به پروازهای خارجی جلوگیری شود.

بدین منظور به گفته معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری، مسافران پروازهای خارجی می بایست 5 ساعت زودتر از موعد پرواز خود در فرودگاه مبدا حاضر شده و مراحل دریافت کارت سلامت خود را طی کنند. بر این اساس تنها مسافرانی می توانند سوار هواپیما شوند که کارت سلامت خود را دریافت نموده اند و از سفر مسافران فاقد این کارت، به طور جد جلوگیری به عمل خواهد آمد.