با توجه به شیوع بیماری کرونا در روزهای اخیر و اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص فراهم ساختن شرایط کنسلی بلیط های هواپیما و قطار بدون کسر جریمه، تا کنون شرکت های زیر دستورالعمل هایی را در این خصوص منتشر کرده اند.

به گزارش قاصدک 24؛ اگر شما نیز مایل به کنسل کردن بلیط سفر خود و استرداد هزینه آن هستید، می توانید پس از مطالعه مطلب زیر با ورود به پنل کاربری خود در وب سایت قاصدک 24 و با دنبال کردن مراحل ذکر شده در بخش " راهنمای استرداد بلیط "، بلیط سفر خود را بدون جریمه لغو نمایید.

- هواپیمایی آتا:


بلیط هایی هواپیمایی آتا در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه می باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۱۵ فروردین است، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۳ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- هواپیمایی ایرتور:


بلیط های هواپیمایی ایران ایرتور در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه می باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۲۵ اسفند ماه است، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۵ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- هواپیمایی ایران ایر:


بلیط های هواپیمایی ایران ایر در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه می باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۱۲ فروردین ماه است، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- هواپیمایی معراج:


بلیط های هواپیمایی معراج در مسیرهای داخلی که تاریخ پرواز آنها از 7 اسفند ماه به بعد است در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- هواپیمایی وارش:

بلیط های هواپیمایی وارش در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه می باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۲۶ اسفند ماه است، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها حداقل ۸ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- هواپیمایی کاسپین:

بلیط های هواپیمایی کاسپین در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از یکم اسفند ماه می باشد، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۳ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- هواپیمایی زاگرس:


بلیط های هواپیمایی زاگرس در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از ۵ اسفند ماه می باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه است، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها بین ۵ تا ۱۳ اسفند ماه و تا ۳ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- ایرلاین آسمان:


بلیط های هواپیمایی آسمان در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه می باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۹ فروردین ماه است، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۳ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- قشم ایر:


بلیط های هواپیمایی قشم در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه می باشد، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۳ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- سپهران:


بلیط های هواپیمایی سپهران در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه می باشد، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۱۲ ساعت قبل از پرواز و قبل از ۱۰ اسفند ماه در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- ماهان ایر:


بلیط های هواپیمایی ماهان در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه می باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه است، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۳ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- کیش ایر:


بلیط های هواپیمایی کیش در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از ۵ اسفند ماه می باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۵ تا ۱۷ اسفند ماه است، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

- کاسپین:


بلیط های هواپیمایی کاسپین در مسیرهای داخلی که تاریخ صدور آنها قبل از یکم اسفند ماه می باشد و تاریخ پرواز آنها بعد از یکم اسفند ماه است، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها قبل از ساعت پرواز در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند و باقی بلیط ها مشمول دریافت جریمه بر اساس روال عادی خواهند شد.

آیا بلیط هواپیما در پروازهای خارجی را نیز می توان بدون جریمه کنسل کرد؟


با توجه به اینکه تنها برخی از ایرلاین های خارجی امکان استرداد بدون جریمه را برای مسافران خود فراهم ساخته اند، خواهشمندیم برای اطلاع از این موضوع با تیم پشتیبانی قاصدک 24 تماس حاصل نمایید.

استرداد بدون جریمه قطارهای مسافربری رجا


بلیط های قطار رجا که تاریخ صدور آنها قبل از 3 اسفند ماه می باشد، در صورتی که درخواست استرداد بلیط آنها تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از حرکت از تاریخ ۷ اسفند تا ۲۹ اسفند در سایت ثبت شود، بدون جریمه کنسل می شوند.

راهنمای استرداد بلیط

ورود به حساب کاربری

تماس با ما

خط ویژه : 75269 - 021
خط ویژه : 74417000 - 021
تلفن : 26423174-
26423550 - 021