دو زن بریتانیایی از یک هواپیمای متعلق به شرکت هوایی توماس کوک که از ترکیه عازم گاتویک بود، اخراج شدند. این دو مسافر، سه مرد مسلمان را به دلیل پوشیدن چفیه سفید رنگ، تروریست خطاب کرده بودند.

به گزارش قاصدک 24؛ این دو زن که معتقد بودن وجود این مسافران در هواپیما یک تهدید امنیتی محسوب می شود، اعلام کردند که حاضر نیستند با حضور مسلمانان به پرواز ادامه دهند.

یکی از مسافران این پرواز در خصوص این ماجرا گفت: این زنان به شکل دیوانه واری نژاد پرست بودند.

مسافر دیگری که از نزدیک شاهد ماجرا بوده است، بیان میکند: این دو مسافر وقتی از وجود سه مرد مسلمان در هواپیما که چفیه های سفید پوشیده بودند، آگاه شدند به بحث و جدل با خدمه پرواز پرداختند و سعی کردند این مردان را از هواپیما اخراج کنند.

این جنجال در نهایت با دخالت پلیس و اسکورت این دو زن به بیرون از هواپیما خاتمه یافت.