به گفته پلیس بریتانیا، مسافری که به صورت غیر قانونی در محقفظه ارابه های فرود یک هواپیمای کنیایی مخفی شده بود پس از پرواز به زمین سقوط کرد.

به گزارش قاصدک 24؛ این مرد که هویتش هنوز نامعلوم است پس از فرار از گیت امنیتی فرودگاه به صورت قاچاقی وارد محفظه ارابه های فرود در یک هواپیمای کنیایی به شماره پرواز KQ100 شده است که از پایتخت کنیا عازم فرودگاه هیثرو لندن بود.

این مسافر قاچاقی مدتی پس از پرواز در فاصله سه پایی از باغی در جنوب لندن در یک ملک شخصی در کلپهام سقوط کرده و کشته میشود. البته پلیس معتقد است این فرد مدتها قبل از سقوط مرده بوده چرا که به طور معمول دمای محفظه ارابه های فرود یک هواپیما در طی پرواز تا -60 درجه سانتی گراد افت می کند.

جالب است بدانید پس از بازرسی محلی که این مسافر در آن پنهان شده بود، یک کیف و مقداری غذا در ارابه ها کشف شد که متعلق به مسافر نگون بخت است.