به گفته شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، تا پایان سال جاری تاکسی های هوایی در دو مسیر راه اندازی خواهند شد.

به گزارش قاصدک 24؛ آدم نژاد پس از امضای تفاهم نامه ای در حوزه هوانوردی با اشاره به اینکه می بایست پیش از این به مبحث طراحی و توسعه تاکسی های هوایی ورود می کردیم، امکان توسعه این حوزه را به شرط رفع کاستی ها ممکن دانست.

به گفته آدم نژاد با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال، تاکسی های هوایی در دو مسیر پروازی راه اندازی خواهند شد تا از ظرفیت های هوانوردی بهره بیشتری برده شود.

گفتنی است در این مراسم دستوراتی نیز برای تشکیل ناوگان صد فروندی از هواپیماهای سبک و فوق سبک صادر و تفاهم نامه هایی در این خصوص امضا شد.