حسن خوشخو، سرپرست معاونت بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام از توقف 4 ساعته عملیات پروازی فرودگاه بین المللی امام در روز 29 فروردین ماه خبر داد.

به گزارش قاصدک 24؛ خوشخو اعلام داشت در روز پنجشنبه مورخ 29 فروردین ماه سال 1398 به جهت همزمانی این روز با رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلیه پروازهای این فرودگاه به مدت 4 ساعت از ساعت 7:00 لغایت 11:30 متوقف خواهد شد.

سرپرست معاونت بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام همچنین از مسافران درخواست کرد حتماً قبل از مراجعه به فرودگاه از طریق تماس با شماره تلفن ٠٩٦٣٣٠ یا بازدید از سایت فرودگاه امام نسبت به آخرین وضعیت پرواز خود آگاهی یابند.