مسعود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خبر داد این سازمان هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ بلیط هواپیما ندارد مگر اینکه نرخ ارز تغییر کند.

به گزارش قاصدک 24، اسعدی سامانی مبنای قیمت گذاری کنونی بلیط هواپیما را کف و سقف قیمت تعیین شده آن در آذر ماه 97 عنوان نموده و اضافه کرده که در ایام نوروز 98 نیز همین روال دنبال شده است.

به گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در صورتی که نرخ ارز ثابت بماند این سازمان هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ بلیط هواپیما ندارد، چرا که بازار نیز برای این امر کشش ندارد.

وی ضمن اشاره به کاهش 15 تا 20 درصدی مسافران در سفرهای هوایی همچنین بیان کرده که شرکت های هواپیمایی پس از اتمام تعطیلات نوروزی از نظر قیمت در پایین ترین دامنه نرخی خود قرار دارند تا متقاضیان بتوانند از طریق این شرکت ها یا سایت های فروش اینترنتی بلیط، برای تهیه بلیط سفر خود اقدام نمایند.

اسعدی سامانی در پایان توصیه به خریدهای اینترنتی را مشروط به معتبر بودن سایت فروشنده عنوان کرده و از مسافران تقاضا می کند در صورت مشاهده بلیطی با قیمتی بالاتر از نرخ تعیین شده در سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی از خرید خودداری کنند.