علیرضا منظری، کارشناس هوانوردی: چنانچه تشکیل کمیسیون ملی بررسی سوانح حمل ‌و نقل از بخش هوایی آغاز شود می‌توان به تدریج در سایر بخش‌ها هم تغییرات را از سازمان‌های زیرمجموعه به سطح ملی انجام داد و این اقدام در نهایت منجر به تشکیل یک کمیسیون بررسی سوانح حمل‌ونقل هوایی ملی مقتدر با زیربخش‌های مختلف گردد که نتایج آن موجب افزایش ایمنی و آرامش خاطر بیشتر مردم شود.

به گزارش قاصدک 24؛ منظری گفت: "از مدتها قبل در سطح وزارت راه و شهرسازی و تعداد قابل توجهی از کارشناسان حمل و نقل این موضوع مورد بحث بوده و طرفداران جدی هم دارد."

وی با بیان اینکه به دلایلی از جمله مقاومت بخشهای مختلف حمل و نقل در برابر تغییر ساختار، این موضوع هنوز عملی نشده است، افزود: "امروزه در بسیاری از کشورها بررسی سوانح به ویژه در بخش هوایی در سطح ملی انجام می پذیرد زیرا سازمان ایکائو هم در این زمینه توصیه هایی داشته است."

وی ادامه داد: "به نظر می آید در بخش هوانوردی به لحاظ مقرراتی مشکل پیچیده ای نیز بر سر راه ندارد، زیرا با اصلاح آیین نامه هیئت وزیران و تغییر مقام رسیدگی کننده و قرار دادن نمایندهای از طرف رئیس جمهور و یا وزیر راه و شهرسازی می توان کمیسیون رسیدگی به سوانح هوانوردی را در سطح ملی قرار داد."

این کارشناس هوانوردی اظهار کرد: "این موضوع یک ضرورت است چون رسیدگی در سطح ملی می تواند از بی طرفی بیشتر مقام رسیدگی کننده برخوردار بوده و از طرف دیگر دیدگاه ها و توصیه های آن کمیسیون از قدرت اجرایی بیشتر برخوردار است و امکان اجرایی آنها فراهم شده و امکان هم ترازی این کمیسیون با سایر مقامات و نهادها هم حفظ می شود."

منظری تاکید کرد: "در هر حال چنانچه از بخش هوایی این تغییر آغاز گردد می توان به تدریج در سایر بخشها هم تغییرات را از سازمانهای زیرمجموعه به سطح ملی انجام داد و این اقدام در نهایت منجر به تشکیل یک کمیسیون بررسی سوانح حمل و نقل هوایی ملی مقتدر با زیر بخشهای مختلف گردد که نتایج آن موجب افزایش ایمنی و آرامش خاطر بیشتر مردم شود".