مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس: میزان استفاده از ظرفیت ‌های شبکه حمل ‌و نقل ریلی در ۲ بخش مسافری و باری به ترتیب ۵ درصد و ۱۰ تا ۱۱ درصد است.

به گزارش قاصدک 24؛ کیانپور گفت: "هم اکنون تنها از ۵ درصد ظرفیتهای بخش مسافری استفاده می شود این در حالی است که با برنامه ریزی های دقیق و درست می توانیم ظرفیت این بخش را به ۹ تا ۱۰ درصد ارتقا دهیم."

وی افزود: "ظرفیت شبکه حمل و نقل ریلی در بخش بار هم اکنون به ۱۰ تا ۱۱ درصد رسیده این در حالی است که با استفاده و حمایت از بخش خصوصی می توانیم این ظرفیت را به ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانیم."

کیانپور ضمن اشاره به لزوم احیا ظرفیت های بخش خصوصی در شبکه حمل و نقل ریلی گفت: "افزایش بودجه در بخش ریلی و همچنین حمایت از ظرفیت های بخش خصوصی می تواند زمینه ساز توسعه و ارتقا شبکه ریلی کشور باشد."

وی در پایان اضافه کرد: " باید قیمت تمام شده کالاها، حامل های انرژی و ارائه یارانه پنهان به این بخش واقعی شود. چرا که توجیه اقتصادی در حوزه حمل و نقل ریلی و ارائه مشوق های مالی می تواند زمینه ساز جذب سرمایه گذار به این بخش شود."