سید محمد موسوی مدیرکل خط و سازه‌های فنی راه‌آهن: فرهنگ‌سازی نقش عمده‌ای در ارتقای ایمنی ریلی دارد و در این زمینه روابط عمومی می‌تواند نقش برجسته‌ای را ایفا کند.

به گزارش قاصدک 24؛ موسوی افزود: "افزایش جمعیت، خطوط ریلی، حاشیه نشینی در اطراف این خطوط از یک سو و آشنا نبودن همسایگان ریلی با خطرات ناشی از حرکت قطار، شرایط را برای وقوع سوانح ریلی تشدید کرده و در صورتی که فرهنگ سازی در این زمینه صورت نگیرد، اقدامات فنی دیگر ازجمله ساخت تقاطع ها نمی تواند مثمر ثمر باشد."

خسرو رشیدی مدیر کل ایمنی و نظارت بر شبکه نیز در این خصوص گفت: "بسیاری از حوادث ریلی خارج از گذرگاه های مجاز رخ می دهد."

وی ضمن اشاره به کاهش 20 درصدی میزان حوادث ریلی در ۹ ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته، افزود: "با این حال ساکنان حاشیه خطوط به دلایل متعدد از رو گذرها و زیر گذرها استقبال نمی کنند و در این زمینه با توجه به تجربه های دیگر کشورها می توان در مورد استفاده از گذرگاه های همسطح برای عابران روش های جدیدتری را بکار گرفت."

رشیدی موضوع مقابله با شن های روان را از دیگر موضوعات مورد توجه برای راه آهن دانست و یادآور شد: "این امر با توجه به روند فزاینده خشک سالی در آینده خطری جدی برای راه آهن به شمار می رود."