گروگانگیران تاجر چای، زمانی که پلیس را در چند قدمی خود دیدند گروگانشان را رها کردند.

به گزارش قاصدک 24؛ مسافر میانسال پس از عبور از گیت مسافری فرودگاه امام خمینی(ره)، با دو مرد با لباسهای رسمی مواجه شد. یکی از آنها خودش را مأمور امنیت معرفی کرد و به شهریار گفت: "حکم جلب شما را داریم. در شرکت شما اختلاف حسابهای مالی دیده شده است. چند نفر از کارمندان شرکت نیز بازداشت شده اند. بهتر است با ما همکاری کنید. بعد از رفع ابهامات به شرکت برگردانده خواهید شد."

مرد میانسال که می دانست راننده اش در پارکینگ منتظرش است از دو مأمور جوان خواست با او تا پارکینگ بیایند اما آنها او را سوار بر پژویی که در مقابل در ورودی فرودگاه پارک بود؛ کرده و از فرودگاه دور شدند.

پس از طی چند کیلومتر یکی از مأموران با نشان دادن کلتش به شهریار از او درخواست می کند تا با خانواده اش تماس بگیرد. شهریار که متوجه می شود قربانی یک آدم ربایی شده است شماره پسرش را می گیرد و تلفن را در اختیار گروگانگیران قرار می دهد: "پدرت پیش ماست. 40 هزار دلار را تا ساعت 2 بعد از ظهر امروز زیر درخت سوخته ای که در باغی متروکه در اطراف تهران است دفن کنید. آدرس باغ را برایتان پیامک می کنم؛ فراموش نکنید که اگر از این موضوع با پلیس حرفی بزنید یا دلارها را تا ساعتی که گفته شده به محل مورد نظر نرسانید، باید منتظر اتفاقات بد باشید."

وکیل خانواده پس از اینکه در جریان ماجرا قرار می گیرد به دادسرای جنایی تهران مراجعه می کند. بدین ترتیب با گزارش این ماجرا به بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران؛ کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل می شوند.

پسر مسافر ربوده شده در تحقیقات اولیه به کارگاهان می گوید: "پدرم برای سفر کاری به هند رفته بود.این مسأله نشان میدهد که آنها زمان دقیق فرود پدرم را می دانستند و من به کارمندان پدرم مشکوک هستم."

پس از بررسی اطلاعات دریافتی از خانواده تاجر، دو کارمند شرکت تجاری به دستور بازپرس سهرابی بازداشت شدند. هنوز 5 ساعتی از گروگانگیری نگذشته بود که آدم ربایان از دستگیری دو کارمند شرکت با خبر شده و گروگان میانسال را آزاد کردند. با آزادی گروگان، دو کارمند جوان به نقشه آدم ربایی رئیس شرکت اعتراف کردند.

یکی از آنها به پلیس گفت: "من مشکل مالی دارم و همکارم نیز می خواست خانه بخرد و نیاز به پول داشت. مدتی است که در این شرکت کار می کنیم و از وضعیت مالی رئیس شرکت با خبریم. زمانی که از سفرش به هند مطلع شدیم تصمیم گرفتیم که او را برباییم. من به همراه همکار دیگرم و سه نفر از دوستانم این نقشه را طراحی کردیم."

وی افزود: "من و همکارم که اطلاعات را داشتیم طبق همیشه به سر کار آمدیم تا کسی به ما شک نکند. یکی از دوستانم رابط ما با دو همدست دیگرم شد."

متهم گفت: "قرار بود 40 هزار دلار بگیریم و به آن سه نفر دیگر نفری هزار دلار بدهیم. مابقی دلارها را هم بین من و همکار دیگرم که طراح اصلی بودیم تقسیم کنیم."

گفتنی است با اعترافات متهمان اصلی، سه همدست دیگر آنها نیز شناسایی و دستگیر شدند.