شرکت حمل و نقل ریلی رجا در راستای حمایت و تأمین امنیت سفر تیم‌های مختلف ورزشی و به منظور دسترسی مطلوب باشگاه‌ها و کاروان‌های ورزشی و ... به بلیط گروهی قطار، تسهیلاتی را برای این گروه‌ها در نظر گرفته است.

به گزارش قاصدک 24؛ رجا اعلام کرد: "تمامی باشگاههای ورزشی در رشته های مختلف برای بهره مندی از مزايای اين طرح و دريافت بليط گروهی قطارهای اين شركت می توانند پس از ثبت درخواست خود، نسبت به تهیه بلیط های گروهی اقدام کنند."

گفتنی است این طرح با رويكرد ايمنی بالای سفر برای ورزشكاران، قهرمانان و كاروان های ورزشی همچنین تماشاگران باشگاه های مختلف در مقابل با ساير روشهای حمل و نقلی اجرايی شده است.

براساس طرح میدان علاوه بر تخفيف تا سقف 20 درصد متناسب با برنامه سفر، امكان ارائه خدمات ويژه پذيرايی، رفاهی و خبری نیز در قطارهای رجـا فراهم می شود.

رجا همچنین آمادگی دارد برای همکاری با فدراسيونها، باشگاههای ورزشی و ... نسبت به برنامه ریزی سفرهای آنان اقدام كند.