میرحسن موسوى: قیمت بلیط قطار از سال ٩٤ تا ٩٧ هیچ گونه افزایشى نداشته و فقط در سال جاری ١٠ درصد از افزایش قیمت به حالت اجرایى درآمده است.

به گزارش قاصدک 24، معاون مسافرى راه آهن در واکنش به اعتراضات اخیر مسافران درخصوص افزایش قیمت بلیط قطار گفت: "به هیچ عنوان قیمت بلیط قطار افزایش نداشته، در ابتداى تیر ماه با افزایش ١٠ درصدى قیمتها همراه بودیم و بعد از آن هیچ گونه افزایش قیمتى در این صنف صورت نگرفته است".

وی افزود: "مسافرانى که نسبت به گرانى بلیط قطار اعتراض دارند، اغلب به دنبال استفاده از قطار پنج ستاره هستند که از همان ابتدا نرخ بلیط آنها نسبت به سایر قطارها بالاتر بوده است."

موسوى گفت: "از سال ٩٣ تاکنون تعدادى قطار پنج ستاره داریم که قیمت آنها به دلیل خدمات ویژه اى که به مسافران ارائه مى دهند، براساس مصوبه آزاد است؛ اما نرخ باقى قطارها از ٨٠ تا ١١٠ هزار تومان قیمت گذارى شده است."

وی با بیان اینکه تعداد قطارهاى پنج ستاره که نرخ آنها بالاست دو درصد از قطارهاى موجود در کشور نیست، اظهار داشت: "باقى قطارها متعلق به ١١ شرکت حمل و نقل مسافرى است، علیرغم میل آنها که با توجه به گرانى هاى اخیر در آیتمهاى مختلف درخواست افزایش قیمت داشتند درحال حاضر با ١٠ درصد آن موافقت و از ابتداى تیرماه اجرایى شده است، در حال حاضر بیشتر از آن را قبول نکردیم و نسبت به قیمت هاى موجود نظارت داریم."

موسوی گفت: "با توجه به اینکه در حال حاضر شرکتها در حال تحلیل بازار هستند، بنابراین زمان افزایش قیمت بعدى مشخص نیست، بعد از ارائه درخواست شرکت ها اگر افزایش قیمت ها بر قیمت تمام شده شرکت ها تاثیر گذاشته باشد جهت اجرایى کردن و بررسى افزایش قیمت باید با تنظیم بازار وزارت صنعت هماهنگ شویم در صورتى که آنجا تصویب شود قیمت ها با افزایش همراه مى شود؛ اما زمان این افزایش قیمت مشخص نیست و ممکن است که امسال یا چند سال آینده رخ دهد."

وی همچنین با اشاره به کاهش میزان مسافر در برخى از فصول سال و تاثیر آن بر قیمت بلیط قطار گفت: "شرکت ها هر سال در فصول غیر پیک مانند پاییز که با کاهش تقاضا همراه مى شود به غیر از مناسبت هاى مختلف مانند اعیاد و اربعین حدود ٣٠ تا ٥٠ درصد تخفیف مى دهند؛ اما به هیچ عنوان کاهش مسافر بر قیمت بلیط تاثیر ندارد و کاهش قیمت نخواهیم داشت، در این زمان دست شرکت ها براى تخفیف باز است و متناسب با سیاست بازاریابى خود میزان تخفیف را تعیین مى کنند."

موسوی در پایان در خصوص تدابیرى که براى ایام اربعین در نظر گرفته شده است، گفت: "در حال حاضر همکاران براى بهبود برگزارى مراسم اربعین و نیز افزایش رضایت مسافران در زمینه خدمات دهى در حال برنامه ریزى هاى اصولى هستند؛ اما اکنون اتفاق نظرى که بتوان آن را رسانه اى کرد، ارائه نشده است."