رحمت الله مه آبادی: مرحله نخست طرح فراملی مدیریت آسمان ایران شهر به اجرا درآمده و اکنون طول شبکه راه های هوایی کشور به 95 هزار کیلومتر رسیده است.

به گزارش قاصدک 24، مه آبادی افزود: "توسعه نقاط تبادل و رفع نقاط کور در آسمان ایران موجب شد تا طول شبکه راه های هوایی ایران در وضعیت مناسبی قرار گیرد."

وی اظهارداشت: "طول راه های هوایی ایران تا 3 سال پیش حدود 60 هزار کیلومتر بود، اما با اجرای طرح فراملی مدیریت آسمان ایران شهر در سه سال گذشته، 35 هزار کیلومتر به مجموع راه های هوایی کشور اضافه شده است."

مه آبادی گفت: "نخستین رادار وارداتی چندی پیش در فرودگاه بندرعباس نصب شده و قرار است دومین رادار با حضور وزیر راه وشهرسازی در فرودگاه مهرآباد مورد بهره برداری رسمی قرار گیرد، اکنون این رادار به صورت آزمایشی در بندرعباس فعال است."

مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اضافه کرد: "خرید و واردات نخستین رادار جدید که در فرودگاه بندرعباس نصب شده به سهولت انجام شد، اما ترخیص دومین رادار بیش از هفت ماه در گمرک معطل ماند."

مه آبادی یادآورشد: "برنامه ریزی برای استفاده از فناوری های جدید در صنعت هوانوردی کشور مهم ترین اقدامات ما در این بخش بوده که این مساله، ایمنی حمل ونقل هوایی در آسمان ایران را بسیار ارتقا داده و تمام شرکت های هوایی و پروازهای عبوری از این مساله مهم استقبال کرده اند."