کاپیتان مرتضی نوری: حضور تکدی‌گران در هواپیما منع قانونی ندارد.

به گزارش قاصدک 24، نوری گفت: "فقط به این دلیل که فردی تکدی گر است، نمی توان با حضور او در پرواز مخالفت کرده یا او را از هواپیما پیاده کرد."

وی گفت: "قانون تجارت مبنای شرکتهای هواپیمایی برای فروش بلیط است بدین معنی که هرکس بتواند هزینه های پرواز را پرداخت کند اجازه سوار شدن به هواپیما را خواهد داشت البته مهم آن است که این فرد درون هواپیما اقدام به سلب آسایش دیگران نکند."

نوری افزود: "ممکن است فردی که گدایی می کند، بدون اینکه در راهروهای هواپیما راهبندان و مزاحمت ایجاد کند، در صندلی خود یا در مسیری که تا صندلی خود می رود از دیگران تقاضای کمک کند و دیگران نیز به دلخواه خود به او کمک کنند. این مسئله را نمی توان تخلف دانست و قانونی برای برخورد با او نداریم زیرا فرد بلیط خریداری کرده و سوار هواپیما شده است."

او تاکید کرد: "خدمه پرواز زمانی اقدام به برخورد با شخص خاطی می کنند که ایجاد مزاحمت کرده باشد."

به گفته کاپیتان نوری حضور فرد متکدی در پرواز شماره ۴۷۶ مسیر دوحه به شیراز، به خودی خود تخلف به شمار نمی رود و تنها کاری که خدمه پرواز در مواجهه با این شخص می توانند انجام دهند این است که در صورت بروز تخلفاتی مانند برهم زدن نظم و مسدود کردن راهروهای هواپیما، از او بخواهند به جای خود بازگردد!