نقص فنی و افت فشار کابین یکی از هواپیماهای خطوط هوایی رایان‌ایر، سبب فرود اضطراری این هواپیما و انتقال مسافران آن به بیمارستان شد.

به گزارش قاصدک 24، این پرواز که از مبدا دوبلین رهسپار زادار کرواسی بود، درنهایت در فرودگاه فرانکفورت آلمان بر زمین نشست.

گفته می شود با اینکه ماسکهای اکسیژن میان مسافران توزیع شده است ۳۳ تن از ۱۸۹ سرنشین این هواپیما به بیمارستان منتقل شدند و برخی از آنان نیز دچار خونریزی از ناحیه گوش شده بودند.

این هواپیما سرانجام یک روز پس از فرود، راهی زادار شد اما برخی از مسافران از ادامه سفر با آن خودداری کردند و برخی نیز مجبور شدند برای ادامه درمان در فرانکفورت باقی بمانند.

اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که این هواپیما در مدتی کمتر از ۷ دقیقه ارتفاع خود را از ۳۷ هزار پا به ۱۰ هزار پا کاهش داده بود.

گفتنی است مسافران این پرواز پس از فرود در فرانکفورت به دلیل کمبود محل اسکان، مدت دوازده ساعت را در یک فرودگاه نظامی سپری کردند که این موضوع نیز اعتراضات بسیاری را در پی داشت.