مقامات سیدنی در فکر طراحی سیستمی برای تشخیص چهره اشخاص به شکل هوشمند هستند.

به گزارش قاصدک 24، مقامات فرودگاه سیدنی با همکاری شرکت هواپیمایی کانتاس طراحی سیستمی را آغاز کرده اند که چهره مسافران را از بدو ورود به فرودگاه تا لحظه پرواز هواپیما، رصد و شناسایی خواهد کرد.

هدف از استفاده این تکنولوژی در فرودگاه سیدنی تسهیل روند ورود مسافران از صندلی های فروگاه تا "گیت پرواز" است و آنها را از ارائه گذرنامه و بلیط بی نیاز می کند.

جف کالبرت، مدیر اجرایی فرودگاه سیدنی، در این خصوص می گوید: "شما برای ورود به مراحل بازرسی و امنیتی فرودگاه از طریق گذرنامه رصد می شوید اما در آینده ای نزدیک دیگر خبری از این نوع بررسی نخواهد بود و بررسی ها به سرعت از طریق سیستم تشخیص چهره انجام می شود. یعنی حتی وقتی روی صندلی فرودگاه نشسته اید می توان بررسی کرد چه ساعتی پرواز دارید، هویتتان چیست و اساسا آیا مسافر پرواز مشخصی هستید یا خیر."