غلامرضا صالحی: هفت هزار و ۲۲۶ گرم و ۲۹ سوت طلای قاچاق در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان کشف شد.

به گزارش قاصدک 24، صالحی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: "هفت هزار و 226 گرم و 29 سوت طلای قاچاق به ارزش 2 میلیارد و 855 میلیون و 832 هزار و 353 ریال از فردی که از یک استان دیگر با هواپیما وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شده بود، کشف شد."

وی افزود: "پرونده این فرد جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد و سپس با ارجاع پرونده به شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان اصفهان، شعبه مزبور در حال بررسی پرونده است."

صالحی در پایان گفت: "این شعبه نیز تخلف متهم را به دلیل عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی که حاکی از ورود قانونی کالا به کشور باشد محرز تشخیص داده و متهم را در مرحله بدوی علاوه بر محکومیت به ضبط طلای قاچاق کشف شده به نفع دولت به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 855 میلیون و 832 هزار و 353 ریال به اتهام مباشرت و حمل طلای قاچاق در حق صندوق دولت نیز محکوم کرد."

*عکس تزئینی است.